Srbija pristupila Programu EU za prava, jednakost i državljanstvo

Srbija je postala prva zemlja zapadnog Balkana koja se 16. jula 2018. godine pridružila Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević i šef Delegacije EU Sem Fabrizi potpisali su sporazum o pristupanju Republike Srbije programu EU.

“Vlasti, akademske institucije i nevladine organizacije sada mogu predstaviti projekte za dobijanje sredstava za osnovna prava, nediskriminaciju i jednakost”, rekao je Fabrizi nakon svečanosti potpisivanja.

Prema sporazumu, budžet za program iznosi više od 439 miliona evra u donacijama. Program ima za cilj promovisanje, zaštitu i sprovođenje jednakih prava.

Ministarstvo rada će u okviru ovog programa sarađivati sa nevladinim organizacijama i lokalnim samoupravama u oblasti prava i jednakosti, socijalnog uključivanja Roma i borbe protiv nasilja i svih oblika diskriminacije.

Program se posebno bavi borbom protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih oblika netolerancije, promocije prava osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama. Program će takođe pružiti Republici Srbiji neophodno iskustvo zemalja članica EU u potpunoj harmonizaciji zakonodavstva i prakse saacquis communautaire EU.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 16.07.2018.