PUBLIKIMET

Jurispudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën e Privatësisë si dhe me të Drejtën e Gjykimit të Drejtë.

publication-free-express
rol_prohibition_against_torture-eng

Pasqyrë e Jurispudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Ndalimi i torturës, trajtimit apo ndëshkimit jonjerëzor apo denigrues

Për një Zbatim më Efikas Vendor të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Capture
echr_guide-eng

Towards a More Effective National Implementation of the European Convention on Human Rights

Udhëzues për Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konentës dhe Shfrytëzimit të tyre në Gjykatat Vendore