Новости

  • Берлинската декларација е усвоена во германскиот Бундестаг. Безмалку 300 пратеници од 53 држави членки на ОБСЕ и четири партнери за соработка учествуваа на 27-то годишно собрание кое се одржа на......

  • Во предметот Грујиќ против Србија (жалба бр. 203/07, 28.08.2018), Европскиот суд за човекови права утврди дека нема повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови права. Предметот се однесува....

Галерија

За нас

Платформа за владеење на правото за Западен Балкан

Платформата за владеење на правото за Западен Балкан пружа сеопфатен увид во владеењето на правото и заштитата на граѓанските права во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

Контактијате не