Новости

  • Францускиот Касациски суд упати барање за советодавно мислење во врска со предметот на Менесон (Mennesson) против Франција (жалба број 65192/11, 26 јуни 2014 година). Предметот се однесуваше на жалите...

  • Берлинската декларација е усвоена во германскиот Бундестаг. Безмалку 300 пратеници од 53 држави членки на ОБСЕ и четири партнери за соработка учествуваа на 27-то годишно собрание кое се одржа на......

Галерија

За нас

Платформа за владеење на правото за Западен Балкан

Платформата за владеење на правото за Западен Балкан пружа сеопфатен увид во владеењето на правото и заштитата на граѓанските права во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија.

Контактијате не