Новости

    Галерија

    За нас

    Целта на годишниот Регионален форум за владеење на правото, кој е воспоставен во 2014 година од страна на центарот AIRE и Civil Rights Defenders во соработка со институции и невладини организации од целиот регион, е да го промовира спроведувањето на Европската конвенција за човекови права на национално ниво, да ја поттикне регионалната соработка во услови на континуиран развој на владеењето на правото и човековите права и да помогне во процесот на интеграција на регионот во ЕУ.

    Контактирајте не