Dani prava jugoistočne Evrope održani u Beogradu

Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD) održani su u hotelu Metropol Palace u Beogradu od 27. do 28. maja.

SEELD predstavlja jedinstveni događaj koji je tokom dvodnevnog skupa okupio istaknute pravne stručnjake iz jugoistočne Evrope kako bi razgovarali i podelili znanja i iskustva u oblasti ljudskih prava.

Tokom dvodnevnog događaja, studenti prava, aktivisti nevladinih organizacija i drugi posetioci zainteresovani za ljudska prava imali su priliku da istraže 40 različitih izložbi i da prisustvuju šest različitih panel diskusija.

Jedna od panela diskusija odnosila se na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i njenu primenu. Panel diskusija „Implementacija Evropske konvencije o ljudskim pravima i načelo pravičnog suđenja pred nacionalnim sudovima” održana je prvog dana.

Panelisti su objasnili kako je rad pravnika i advokata uticao na promenu svesti kod nacionalnih sudija i usvajanje principa Evropske konvencije o ljudskih pravima prilikom donošenja sudskih odluka. Istakli su i da je primena Konvencije uticala na usklađivanje prakse kod zemalja sa sličnom pravnom tradicijom i pravnim problemima.

Tom prilikom, panelisti su podsetili  na poznate slučajave Evropskog suda za ljudska prava, kao što je slučaj nestalih beba Zorica Jovanović protiv Srbije (predstavka br. 21794/08), predmet Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine (predstavka br. 27996/06 i 34836/06) kao i predmet koji se odnosi na staru deviznu štednju Eličić protiv Bosne i Hercegovine (predstavka br. 41183/02).

Takođe su naveli povećanje broja odluka o neprihvatiljvosti predstavki, kao rastući problem u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Jedna o tema je bila i edukacija studenata i uvođenje predmeta “Ljudska prava” kao obaveznog predmeta u nastavni plan na pravnim fakultetima. Tom prilikom, predstavnici Saveta Evrope su predstavili svoju HELP platformu koja nudi različite online kurseve u oblasti ljudskih prava, dostupne svakome ko je zainteresovan za ovu oblast.

Panelisti su bili:

  • Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo
  • Tatjana Papić, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union
  • Elma Veledar Arifagić, advokatica i saradnica AIRE centra
  • Nikola Kovačević, pravnik za strateško zastupanje Beogradskog centra za ljudska prava
  • Maja Micić Lazović, Viši projektni službenik, Odeljenje za nacionalnu implementaciju ljudskih prava, Savet Evrope

i Moderator – Goran Miletić, Direktor za Evropu Civil Rights Defenders.

Više o HELP platformi i online kursevima možete naći na sledećem linku:

http://help.elearning.ext.coe.int/