O nama

O forumu

Cilj godišnjeg regionalnog foruma o vladavini prava, koji je osnovan 2014 od strane AIRE centra i organizacije Civil Rights Defenders u saradnji sa institucijama i nevladinim organizacijama iz celog regiona, jeste da promoviše sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, da ohrabri regionalnu saradnju na polju trajnog napretka vladavine prava i ljudskih prava, kao i da potpomogne process evropksih integracija u regionu. Tema Foruma u 2017 godini je bila sloboda izražavanja i njena povezanost sa pravom na privatnost i pravo na pravično suđenje Uzimajući u obzir pitanja pokrenuta tokom debati na prethodna tri Foruma, kao i predloge nekoliko sudija iz zemalja učesnica i Strazbura, ovaj forum će naročito naglasiti pitanja koja se tiču slobode izražavanja i pravosuđa, medijskog izveštavanja o pravosudnim pitanjima kao kao i govora mržnje na internetu, u političkoj sferi i u medijima. Cilj nam je da promovišemo regionalnu saradnju na polju prevazilaženja ovih izazova i da osposobimo sve učesnike da dele iskustva i uče jedni od drugih kao što je uspešno postignuto. Cilj nam je da promovišemo regionalnu saradnju napolju prevazilaženje ovih izazova i da osposobimo sve učesnike da dele iskustva i uče jedni od drugih kao što smo to uspešno postigli na prethodnim forumima.

O organizaciji Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders su nezavisna ekspertska organizacija koja radi za ljude čija se građanska i politička prava krše ili su u opasnosti da budu prekršena u državama gde gotovo da ne postoji poštovanje ljudskih prava. Oni smatraju da je svet u kojem se sloboda i prava ljudi poštuju bezbedniji svet. Vizija koju Civil Rights Defenders teže da ostvare kroz svoj rad jeste miroljubiv i siguran svet u kome su sloboda i pravda dostupni svima. Kako bi ovo postigli, rade na tome da ljudima obezbede pristup građanskim i političkim pravima koje su njihove države obavezne da im pruže.

Ovaj posao obavljaju sami i u saradnji sa lokalnim braniteljima ljudskih prava koji su blizu ljudi čija prava se krše. Civil Rights Defenders teže da osnaže branitelje ljudskih prava u diktaturama i zemljama koje su bile pod autoritativnim režimom ili zahvaćene ratnim sukobima.
Oni veruju da je svim zemljama potrebno jako građansko društvo koje nadzire one na vlasti kako bi razvoj države nastavio da se odvija u pozitivnom pravcu. Upravo stoga kombinuju rad u oblasti ljudskih prava sa osnaživanjem partnera.

Više o ovome pročitajte na crd.org

O AIRE

AIRE centar je nevladina organizacija koja promoviše svest o pravima zagarantovanim evropskim zakonima i daje podršku žrtvama kršenja ljudskih prava. Međunarodni tim advokata pruža informacije, podršku i savete o pravnim standardima Evropske unije i Saveta Evrope. Centar ima bogato iskustvo u podnošenju tužbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburgu jer je učestvovao u preko 150 slučajeva. Tokom poslednje dve decenije, AIRE centar je bio organizator i učesnik čitavog niza seminara u Centralnoj i Istočnoj Evropi namenjenih advokatima, sudijama, državnim zvaničnicima i nevladinim organizacijama.

AIRE Centar se naročito fokusirao na zemlje Zapadnog Balkana, gde već petnaestak godina sprovodi niz dugoročnih programa na polju vladavine prava u saradnji sa lokalnim institucijama i sudovima. Naš cilj u okviru ovih programa je bio da promovišemo implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, da potpomognemo process evropskih integracija osnaživanjem temelja vladavine prava i ohrabrimo regionalnu saradnju između sudija i pravnika.

Više o ovome pročitajte na airecentre.org