Слобода на изразување на адвокатите

Во предметот на Л.П. и Карваљо против Португалија (жалби бр. 24845/13 и 49103/15 од 8.10. 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на…

Правните лекови за притворените мигранти не биле во согласност со Конвенцијата

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана за…

Одлука на Европскиот суд за човекови права да се отстрани православна црква изградена на приватна парцела

Во предметот Орловиќ и др. Босна и Херцеговина (жалба бр. 16332/18 од 01.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло повреда на член 1 од Протоколот…

EuroPride во Белград во 2020 година

Со задоволство ве известуваме дека Европската асоцијација на организатори на паради на гордоста (ЕАОПГ) ја избра белградската Парада на гордоста за домаќин на EuroPride во 2022 година. Понудата на Белград…

Примена на Хашката конвенција за граѓанските аспекти на меѓународното киднапирање на деца

Во предметот Андерсен против Летонија (жалба бр. 79441/17, 19.9.2019), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) не утврди повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од…

Извештај на Комитетот за превенција на тортура (КПТ) за посетата на Албанија

Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за последната посета на Албанија во ноември 2018 година. За време на својата посета,…

Лишувањето од родителското право довело до кршење на член 8 од Конвенцијата

Во предметот на Странд Лобен и други против Норвешка (жалба бр. 37283/13 од 10.09.2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека дошло до повреда на член 8 (право…

„Недела на гордоста“ во Белград

„Неделата на гордоста 2019“ во Белград ќе трае од 9-ти до 15-ти септември и ќе заврши со прошетка и парада под слоганот „Не се откажувам“, објавија организаторите. Претставникот на белградската…

Правниот лек против решението за одредување притвор за лице недостапно за државните органи не е во согласност со Конвенцијата

Во предметот на Риѕото против Италија (жалба бр. 20983/12 од 5 септември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 5, став…

Забраната за стапување во брак меѓу роднините по афинитет (сродство преку стапување во брак) ги крши правата дадени во Конвенцијата

Во предметот на Теодороу и Цоцороу против Грција (жалба бр. 57854/15, 05.09.2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 12 (право на брак)…

Последната „прва Парада на гордоста“ на Балканот – сараевската Парада на гордоста Парада на гордоста

Последната „прва Парада на гордоста“ на Балканот – сараевската Парада на гордоста –  најавена е за 8-ми септември, но најавени се и 2 контра-протести за 9-ти септември. Организацискиот комитет на…

Регулаторни тела за медиуми и заштита на малолетни лица

Во рамките на програмата на Советот на Европа и Европската унија „Зајакнување на правосудното експертско знаење за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна Европа“ (JUFREX)”, организирани се неколку регионални…

Новиот закон за основно образование на Северна Македонија значително ги унапредува правата на ЛГБТ лицата

Новиот закон за основно образование на Северна Македонија е чекор напред во заштитата од дискриминација и насилство во училиштата. Тој експлицитно забранува дискриминација во основното образование по сите основи, вклучително…

Кривичната постапка против косовски државјанин за убиство заради крвна одмазда била во согласност со член 6 од Конвенцијата

Во предметот Шала против Швајцарија (жалба бр. 63896/12), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека жалбата е недопуштена, сметајќи дека тврдењата на г-дин Шала се очигледно неосновани. Предметот…

Повреда на правото на слобода на изразување во предмет кој се однесува на изборна кампања

Во предметот Брзезински против Полска (жалба бр. 47542/07 од 25/07/2019), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 10 (слобода на изразување) од Европската…

Полициските власти постапиле законски во однос на електронски податоци и му овозможиле на жалителот право на одбрана

Во предметот Рук против Германија (жалба бр. 1586/15 од 25 јули 2019 година) Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека немало повреда на член 6, став 1 (право…

Прекршување на член 4 од Конвенцијата заради недоволна активност на државните органи во случај на трговија со луѓе

Во предметот на Т.И. и други против Грција (жалба бр. 40311/10 од 18 јули 2019 година) Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член…

Одлука за недопуштеност во предмет кој се однесува на пристапот до кино на лице со посебни потреби

Во својата одлука во предметот Глајзен против Швајцарија (жалба бр. 40477/13, 18.07.2019) Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Жалителот, кој е параплегичар, користи…

Извештајот на Европската комисија за Србија 2019 година – дел кој се однесува на статусот на Ромите во Република Србија

Во извештајот на Европската комисија за Србија за 2019 година, ЕК наведува дека повеќето Роми во Србија се во матичната евиденција, но потенцира дека треба да се следи постапката за…

Доживотен затвор во согласност со член 3 од Европската конвенција за човекови права

Во предметот на Дарданцис против Литванија (жалба бр. 74452/13 и 15 други жалби, 11.07.2019 година) Европскиот суд за човекови права едногласно донесе одлука да ги отстрани жалбите од својот список…

Обврската на државата да го заштити животот на членовите на семејството од насилен татко според член 2 од Конвенцијата

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2…

Обврската на државата да го заштити животот на членовите на семејството од насилен татко според член 2 од Конвенцијата

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2…

Конференцијата „Унапредување на правата на ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија“ и првата Парада на гордост во Северна Македонија

SOGI (сексуална ориентација и родов идентитет) во партнерство со властите на Северна Македонија организираше национална конференција за законодавството во областа на еднаквоста на ЛГБТИ заедницата. Конференцијата, насловена како „Унапредување на…

Видео надзорот на затворениците довел до кршење на правата на приватност

Во предметот на Горлов и други против Русија (жалба бр. 27057/06 и 2 други), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 8 (право…

Одземањето на лиценци за коцкање довело до кршење на член 1 од Протоколот бр. 1

Предметот на Свит Розваг, ТОВ и други против Украина (жалба бр. 13290/11, 62600/12 и 49432/16, 27/06/2019, 27/06/2019) се однесуваше на забрана за коцкање воведена во Украина во 2009 година. Жалителите…

Применливи членови на Европската конвенција за човекови права во случај на сообраќајни несреќи во кои се нанесени тешки телесни повреда

Предметот Никола Виргилиу Танасе против Романија (жалба бр. 41720/13) се однесува на судија кој бил тешко повреден во сообраќајна несреќа во 2004 година. Кривичната постапка, во која г. Танасе се…

Притворот на жалителот не бил во согласност со Конвенцијата откако станало јасно дека тој не може да биде депортиран во ниту една безбедна трета земја

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло до…

Губење на статусот на жртвата настапува ако судот признае дека одреден дел од казната затвор е веќе издржан во форма на компензација заради претерано долга кривична постапка

Во предметот Кјарело против Германија (жалба бр. 497/17, 20 јуни 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека не дошло до повреда на член 6, став 1…

Хрватските власти ги презеле неопходните мерки за заштита на правата на дете – наводна жртва на сексуална злоупотреба

Во предметот А и Б против Хрватска (жалба бр. 7144/15, 20.06. 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“), со четири наспроти три гласови утврди дека не дошло до повреда…

Посебната заштита на малолетниците мора да биде одлучувачки фактор за државите при разгледувањето на прашањата поврзани со статусот на илегалните мигранти

Во предметот на Ш.Д. и други против Грција, Австрија, Хрватска, Унгарија, Северна Македонија, Србија и Словенија (жалба бр. 14165/16 од 13 јуни 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)…

Повредата на правото на образование на затвореници поради одбивањето на надлежните органи да им дозволат пристап до компјутер и интернет

Во предметот на Мехмет Ресит Арслан и Орхан Бингол против Турција (жалба бр. 47121/06, 18/06/2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2…

Казната затвор без можност за условно пуштање не е во согласност со Конвенцијата за човекови права

Во предметот Марчело Виола против Италија (бр. 2) (жалба бр. 77633/16, од 13 јуни 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда…

Одлука за недопуштеност на жалбата во предмет кој се однесува на донесување на решение за отказ врз основа на докази од приватната комуникација на вработениот

Европскиот суд за човекови права (“ЕСЧП”) едногласно донесе одлука за недопуштеност на жалбата во предметот на Гарамуканва против Обединетото Кралство (бр. 70573/17 од 06.06.2019 година). Предметот се однесува на престанокот…

Одлука за недопуштеност на жалба во предмет кој се однесува на правото на преведувач во кривична постапка

Европскиот суд за човекови права едногласно донесе одлука за недопуштеност на жалбата во предметот Пула против Северна Македонија (жалба бр. 48835/13 од 6 јуни 2019 година) во врска со доделувањето…

Деновите на правото на Југоисточна Европа одржани во Белград

Настанот Денови на правото на Југоисточна Европа  се одржа во хотелот Метропол Палас во Белград, од 27 до 28-ми мај. Станува збор за единствен дводневен настан на кој се собраа…

Повлекувањето на лиценца преку ретроактивна примена на нов закон доведе до повреда на правото на сопственост

Европскиот суд за човекови права одлучи, со четири гласа наспроти три, дека не дошло до кршење на член 7 (нема казна без закон) од Европската конвенција за човекови права, и…

Втора анкета за заедницата на ЛГБТ

Седум години откако беше објавена првата анкета во 2012 година, Агенцијата за основни права на Европската унија (FRA) во мај 2019 година ја започна втората верзија на анкетата за ЛГБТ….

Итна мерка во предметот на тројца босански државјани од ромска националност

Европскиот суд за човекови права одлучи да примени итна мерка во предметот на П.Х. и други против Италија (жалба бр.25838/19) во врска со тројца босански државјани од ромска националност, кои…

Толкувањето на “сериозен ризик” според меѓународното право во спор околу старателство над деца

Во предметот на О.Ц.И. и други против Романија (жалба бр. 49450/17, од 21.05.2019) Европскиот суд за човекови права ( ЕСЧП) едногласно заклучи дека дошло до кршење на член 8 (право…

Одбивањето да се изврши промена на националноста во судскиот изборен именик довело до кршење на правато на приватност

Во предметот на Тасев против Северна Македонија (жалба бр. 9825/13 од 16.05.2019 год.) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) утврдил повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и…

Загриженост на Комесарот за човекови права за српскиот нацрт-закон за доживотен затвор

Комесарот за човекови права, Дуња Мијатовиќ, ја предупреди Србија да се погрижи нејзиниот предлог-закон за доживотен затвор да е во согласност со судската пракса на Европскиот суд за човекови права…

Анкета на ОБСЕ за насилство врз жените во Северна Македонија

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Одделот за родова рамноправност на ОБСЕ на 15 мај 2019 година во Скопје ja претставија анкетата за благосостојбата и безбедноста на жените во Северна…

Повреда на правото на сопственост поради непостоење на право на надомест

Во предметот на Каинар и други против Турција (жалба бр. 21104/06, 51103/06 и 18809/07 од 07.05.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕКЧП) едногласно заклучи дека дошло до повреда на…

Српската влада не им пружа задоволителна заштита од насилство во институциите на жените со попреченост

Во својот извештај, Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените (CEDAW) изрази критики за српските закони со кои на жените со попреченост им се одзема деловната способност, како…

Извештај на Советот на Европа за слободата на изразување во 2018 година

Извештајот објавен во пресрет на Светскиот ден на слобода на медиумите од страна на Одделението за информатичко општество на Советот на Европа ги мапира главните закани за слободата на изразување…

Одбивањето на властите да му дозволат на притвореник да присуствува на погребот на неговиот брат довело до повреда на членот 8 од Конвенцијата

Во предметот на Вецев против Бугарија (жалба бр. 54558/15 од 30.04.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на…

Укинувањето на конечна и обврзувачка судска одлука не довело до прекршување на начелото на правна сигурност

Во предметот на Елисеј-Узун и Андони против Романија (жалба бр.44447/10, 23.04.2019) Европскиот суд за човекови права сметаше дека: дошло до повреда на членот 6, став 1 во однос на правото…

Втор извештај за следење на случаите на корупција пред судовите во БиХ

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) денеска во Сараево го претстави својот втор извештај за следење на случаите на корупција пред судовите во БиХ. Во извештајот се заклучува…

Етничко профилирање на ромската заедница

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или понижувачко…

ЕСЧП пресуди дека би дошло до повреда на член 8 доколку дојде до протерување на косовски државјанин

Во предметот на И.М. против Швајцарија (жалба бр. 23887/16, 09.04.2019), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека би дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот…

Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата на жените (CEDAW) е загрижен за родовите стереотипи и родовото насилство во Србија

Агенцијата на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените во Србија (UN Women) и тимот за човекови права на ОН во Србија, заедно со организациите на граѓанското општество, ги…

Evropski sud za ljudska prava dao je svoje prvo savetodavno mišljenje po Protokolu 16

Францускиот Касациски суд упати барање за советодавно мислење во врска со предметот на Менесон (Mennesson) против Франција (жалба број 65192/11, 26 јуни 2014 година). Предметот се однесуваше на жалителите, сопруг…

Одлуката за прекин на контакт на апликантот со неговите деца доведе до повреда на членот 8 од Конвенцијата

Европскиот суд за човекови права сметаше дека дошло до повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови права во предметот на А.В. против Словенија (жалба бр.878 /13, 09.04.2019 година)….

Прва Парада на гордоста во БиХ

Босанските активисти за човекови права во понеделникот објавија дека првата Парада на гордоста во Босна ќе се одржи во септември во главниот град Сараево и ќе ги собере членовите на…

Екстрадицијата на подносител на жалба од Грузија би довело до повреда на членот 3 поради можното казнување со камшикување

Во случајот Г.С. против Бугарија (жалба бр. 36538/17), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека би дошло до повреда на членот 3 (забрана на мачење и нечовечко или понижувачко…

Навредливите коментари на форум на интернет не доведоа до повреда на членот 8 од Конвенцијата

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека не дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот на…

Проценка на работата на институциите на Босна и Херцеговина во борбата против дискриминацијата

Проценката на работата на институциите на Босна и Херцеговина (БиХ) во борбата против дискриминацијата, подготвена од Мисијата на ОБСЕ во БиХ, беше презентирана денес во Сараево по повод десетгодишнината од…

Неуспехот да се спроведе соодветна истрага за обвиненијата за силување предизвика сомневање за системот воспоставен од страна на романската држава во контекст на нејзините преземени меѓународни обврски

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко постапување) и член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот…

Проект на Советот на Европа ќе стави крај на сексуалната експлоатација и злоупотреба на деца на интернет

Сексуалната експлоатација и злоупотреба на деца на интернет е специфична форма на насилство врз децата. Често транснационална природа на овој криминал бара меѓународен, мулти-секторски одговор за да се обезбеди холистичка…

Случај Биговиќ против Црна Гора

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во…

Годишни извештаи на американскиот Стејт департмент за човековите права за Балканот

Според последните извештаи за човекови права, подготвени од Стејт Департментот на САД, политичкото влијание и директната или индиректната контрола врз медиумите, како и кампањите за лажно дискредитирање, заканите и насилството…

ОН мора веднаш да преземат мерки за да обезбедат правда за малцинските заедници сместени во загадени кампови на Косово

Експертите за човекови права на ОН ја повикаа организацијата да преземе итни мерки за обезбедување на правда и правни лекови за раселените малцински заедници, кои беа сместени во камповите на…

Затворската казна за осуда за клевета претставува непропорционално ограничување на слободата на изразување

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за заштита на човековите права во предметот Салусти против Италија…

Доживотна казна затвор

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 3 (забрана за нечовечко или понижувачко постапување) од Европската конвенција за заштита на човековите права во предметот…

Голем број на тужби поднесени против новинарите во Хрватска

Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, Харлем Дезир, изрази загриженост во врска со големиот број тужби поднесени против новинари и медиуми од страна на политичарите и функционерите во Хрватска…

Рамноправност во практиката – примена на законите за антидискриминација во Србија Тагови: дискриминација, Србија

Претставена е студијата “Рамноправност во пракса – примена на законите за антидискриминација во Србија”, како еден од резултатите на двогодишниот проект насловен Унапредување на законската рамка и политики за постигнување…

Повреда на Конвенцијата поради неразгледување на барањето на жалителот за одредување на право за одржување лични контакти со неговата внука

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од Европската конвенција за заштита на човековите права…

Неуспехот на државата да ги заштити малолетниците од понижувачко постапување во мигрантските кампови

Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко постапување) од Европската конвенција за заштита на човековите права во предметот…

Дигитална архива на докази на Обвинителството на БиХ

Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ), г-дин Брус Г. Бертон, Претседателот на Високиот судски и обвинителски совет (ВСОС) на БиХ, Милан Тегелтија, и Главната државна обвинителка…

Зголемување на закани упатени до новинарите во БиХ

Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, Харлем Десир, и шефот на Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина, г-дин Брус Бертон, ги осудија заканите упатени кон новинарите во Босна…

Судската пресуда со која на адвокат му се наложува да плати прекумерно утврден износ на надомест на штета ја прекршила неговата слобода на изразување

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 10 (слобода на изразување) на Европската конвенција за човекови права во предметот Паис Пирес де Лима против Португалија…

Извештај на Хјуман рајтс воч за 2019 година

Во својот Глобален извештај за 2019 година, Хјуман рајтс воч наведува дека балканските земји минатата година постигнале само скромен напредок во областа на човековите права, наведувајќи го како причина недостатокот…

Повреда на процедуралниот дел на член 2 поради времетраењето на домашната постапка за надомест на штета

Во предметот Фернандез де Оливеира против Португалија (претставка бр. 78103/14, 31/01/2019) Европскиот суд за човекови права заклучи дека: немало повреда на материјалниот аспект на член 2 (право на живот) на…

Извештај на КСМ за Црна Гора

Европскиот комитет за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КСМ) објави извештај за периодичната посета на Црна Гора со фокус на полицијата, затворите и психијатриските и…

Прирачник за заштитени документи

Граничната полиција на Босна и Херцеговина (БиХ) го претстави Прирачникот за заштитени документи, изготвен со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во БиХ, на еден настан во Сараево на 28 јануари…

Непочитување на правото на презумпција на невиност во медиумите

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до прекршување и повреда на Европската конвенција за човекови права во случајот Масларова против Бугарија (претставка бр. 2966/10, 31.01.2019 година). Случајот…

Европската мрежа за прашањата поврзани со бездржавноста (апатридијата) го објави индексот за бездржавност

Европската мрежа за прашања поврзани со бездржавноста (апатридијата) го објави индексот на бездржавност (апатридија), кој укажува на тоа како земјите во Европа ги штитат лицата без државјанство и што преземаат…

Повреда на правото на приватност во врска со заштита на чувствителни лични податоци

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во предметот Кат…

Судската одлука со која се наложува ДНК тест во спорниот предмет за докажување татковство не претставува повреда на правото на приватност

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во случајот Мифсуд…

Валкана кампања против новинарка со објавување на видео запис со експлицитна содржина доведе до прекршување на Конвенцијата

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало две повреди на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот, домот и преписката) и повреда на членот 10…

Повреда на членот 8 поради сложената и долготрајна процедура за регистрација на промена на полот во изводот од Матичната книга на родените

Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 8 поради непостоење на законска рамка за гарантирање на правото на почитување на приватниот живот на жалителот во случајот X против…

Родова дискриминација поради забраната машките затвореници да присуствуваат на погреби

Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) во врска со член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на…

Укинување на некои аспекти од родителските права врз основа на одбивање на родителите нивните деца да одат на училиште

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во предметот Вундерлих…

Српските власти не му обезбедиле на затвореникот заштита од злоставување и нечовечки и понижувачки третман

Во случајот на Ѓини против Србија (претставка бр. 1128/16), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека постоела: повреда на членот 3 (забрана на мачење и нечовечко или понижувачко постапување)…

Пресудата на жалителот за клевета по објавената статија за кандидатот за пратеник не претставува повреда на членот 10 од Конвенцијата

Во случајот Прунеа против Романија (претставка 47881/11, 08.01.2019), Европскиот суд за човекови права утврди дека нема повреда на член 10 (слобода на изразување) на Европската конвенција за човекови права. Предметот…

Пристап до предуниверзитетско образование за заедниците на малцинствата во Косово

Мисијата на ОБСЕ во Косово објави извештај со кој се оценува пристапот до предуниверзитетско образование за заедниците на малцинствата во Косово. Извештајот насловен „Пристапот на заедниците до предуниверзитетско образование во…

Неказнувањето на полицијата за прекумерна употреба на сила доведе до повреда на Конвенцијата

Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 2 од Европската конвенција за човекови права во предметот Хасан Кесе против Турција (жалба бр. 15014/11, 18.12.2018). Жалителот, Хасан Кесе, е…

Примената на исламскиот закон во спор за наследување спротивно на волјата на оставителот и наследникот доведе до кршење на Конвенцијата

Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на членот 14 од Конвенцијата (забрана на дискриминација) во врска со член 1 од Протоколот број 1 (заштита на имот) во…

Нема повреда на членот 8 во предметот на протерување на жалителот во Турција од страна на германските власти

Европскиот суд за човекови права сметаше дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот Кабукак (Cabucak)…

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) изјавил дека Унгарија мора да обезбеди храна за барателите на азил

Унгарија мора да обезбеди храна за барателите на азил кои се задржани во граничен притвор на транзитните зони, изјавил Европскиот суд за човекови права (EСЧП). Групите на бранители на човекови…

Нова практика на Европскиот суд за човекови права од 1 јануари 2019 година

Европскиот суд за човекови права одлучи да воведе нова практика од 1 јануари 2019 година, која вклучува посветена фаза без спор во однос на сите договорни држави. Судот ќе одлучи…

Ограничувања на семејните посети во затворите

Европскиот суд за човекови права сметаше дека има повреда на членот 8 од Европската конвенција за човекови права во предметот на Ресин против Русија (жалба 9348/14, 18.12.2018 година). Предметот се…

Властите не го истражиле можниот расистички мотив за убиството на едно ромско семејство од страна на полициски службеник

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)…

Хрватска ги враќа мигрантите во Босна и Херцеговина спротивно на меѓународните принципи

Хрватската полиција ги враќа мигрантите и барателите на азил назад во Босна и Херцеговина, во некои случаи насилно, и без да им даде можност да бараат азил. Хјуман рајтс воч…

Затворска казна заради протест за време на судење претставува кршење на Европската конвенција за човекови права

Во предметот на Сломка (Słomka) против Полска (жалба бр. 68924/12, 06.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 6 (право на правично судење) од Европската…

Меѓународен ден на човековите права

По повод денот на Денот на човековите права, Дуња Мијатовиќ, Kомесар за човекови права на Советот на Европа, ги повика земјите-членки да запрат со нападите врз бранителите на човековите права…

Превентивниот притвор на лице осудено за убиство не претставува повреда на Конвенцијата

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено…

Предмет Алексejев (Alekseyev) и други против Русија

Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11…

Извештај под наслов ,,Две училишта под еден покрив”

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) го претстави извештајот со наслов ,,Две училишта под еден покрив: најочигледниот пример на дискриминација во образованието во Босна и Херцеговина” на 3…

Примери за влијанието на Европската конвенција за човекови права

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот…

Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените

,,Сите жени и девојки имаат право да живеат без насилство. За жал, ова не е реалност. Една од три жени доживеала физичко или сексуално насилство – 22% страдаат од рацете…

Претседателот на Судот на ОН за воени злосторства во Хаг го криткуваше негирањето дека масакрите во Сребреница беа чин на геноцид

Претседателот на Судот на ОН за воени злосторства во Хаг, Теодор Мерон, ја критикуваше Србија заради негирањето дека масакрите во Сребреница беа чин на геноцид. Претседателот на Механизмот за меѓународни…

Неколку повреди на Европската конвенција за човекови права во предметот на Алексеј Навалниј против Русија

Во предметот Навалниј против Русија (жалба бр. 29580/12 и четворица други, 15.11.2018 година) Големиот судски совет на Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повеќекратни прекршувања на Европската…

Осудителната пресуда за убиство на еден кинески студент претставува прекршување на неговото право на правично судење

Во предметот на Чжан против Украина (жалба бр. 6970/15, 13.11.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од…

Принципот ne bis in idem е неприменлив во предмет кој се однесува на мерки против хулиганството во Хрватска

Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата во предметот Серажин против Хрватска за недопуштена (жалба бр. 19120/15, 08.11.2018 година). Предметот се однесуваше на мерките кои се користат во…

Осудителната пресуда заради нарекувањето на Мухамед педофил е во согласност со член 10

Во предметот на Е.С. против Австрија (жалба бр. 38450/12, 25.10.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција…

Првото барање за советодавно мислење пред Европскиот суд за човекови права според Протоколот 16

На 16 октомври 2018 година, Судот доби барање за советодавно мислење од страна на Касациониот суд на Франција. Ова е првото барање што го има добиено Судот од стапувањето на…

Комитетот за спречување на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување извести за својата периодична посета на Хрватска, фокусирајќи се на полицијата, затворите и психијатриските установи

Комитетот на Советот на Европа за спречување на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) го објави на 2 октомври извештајот за својата периодична посета на Хрватска, што се…

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство известуваат за Црна Гора и за Турција

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) ги објави своите евалуациски извештаи за Црна Гора и Турција. Извештаите содржат целосна анализа…

Одлуката за протерување на долгогодишен мигрант не доведе до кршење на Конвенцијата

Во предметот Леваковиќ против Данска (жалба бр. 7841/14 од 23.10.2018 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЈЛ) утврди дека не постои повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови…

Во Сараево се одржа интерпрофесионален семинар за слобода на изразување и заштита на правото на приватност на интернет

Интерпрофесионалниот семинар за претставниците на судството и медиумите во БиХ се одржа на 25 и 26 октомври во Сараево. Главните теми беа слободата на изразување и заштитата на правото на…

Вршење на родителското право

Во предметот Грујиќ против Србија (жалба бр. 203/07, 28.08.2018), Европскиот суд за човекови права утврди дека нема повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови права. Предметот се однесува…

Казна затвор заради објавување на навредливи коментари за работата на полицијата

Во предметот на Сава Терентјев против Русија (жалба бр.10692 / 09), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција…

Република Српска го поништи Извештајот на Комисијата за Сребреница во кој се признава геноцидот

Националното собрание на Република Српска во Босна и Херцеговина предизвика загриженост кај водечкиот експерт на Обединетите нации за спречување на геноцид поради одлуката да го поништи своето усвојување на Извештајот…

Инклузивно образование во Србија

Српската влада формално се заложи во јуни дека сите деца со попреченост во развојот ќе можат да одат на училиште. Илјадници деца со попреченост во развојот во Србија не се…

Семејно насилство

Во случајот Н.К. против Германија (број 59549/12, oд 26.07.2018 година) Европскиот суд за човекови права едногласно заклучил дека не станува збор за кршење на член 6, став  1 и 3…

Спроведување на пресудите и одлуките на Европскиот суд за човекови права

Комитетот на министри ги објави последните одлуки ,,од предмет до предмет” кои се усвоени во врска со спроведувањето на пресудите од Европскиот суд за човекови права. За време на состанокот…

Српскиот Предлог-закон за бесплатна правна помош го ограничува правото на пристап до правдата

Невладините организации изразија загриженост за решенијата содржани во Предлог-законот за бесплатна правна помош. Повеќе од 12 години се чекаше на донесување на Законот за бесплатна правна помош. За тоа време,…

Рускиот закон против хомосексуалната пропаганда ги крши меѓународните договори за човековите права

Комитетот за човекови права на ОН донесе одлука според која рускиот регионален закон кој ја забранува хомосексуалната пропаганда меѓу малолетниците претставува кршење на правно обврзувачката меѓународна Спогодба за човекови права….

Неизвршување на судски пресуди од страна на домашните судови поврзани со правата за одржување лични односи со дете

Европскиот суд за човекови права утврдил дека дошло до повреда на членот 8 од Конвенцијата во предметот Вишнијаков против Украина (број на претставка 25612/12 од 24.7.2018 година) Предметот се однесувал…

Пресуда на Европскиот суд за човекови права против Романија за кршење на членот 6 од Конвенцијата во постапката за добивање семеен додаток

Во предметот Негреа и други против Романија (жалба бр. 53183/07, 24.07.2013), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 6 § 1 (право на правично…

Повреда на член 10 од Конвенцијата заради осудителна пресуда на жалителот за клевета

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно заклучи дека имало повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за човекови права во предметот на Торанцо Гомез против Шпанија…

Објавен е извештајот на Конференцијата за социјални и економски права на присилно раселените лица во судирите во поранешна Југославија

На конференцијата која се одржа во Парламентарното собрание на Босна и Херцеговина во јуни, 2017 година, оценет е напредокот во остварување на социјалните и економските права во текот на Сараевскиот…

Ново издание на Деловникот на Судот и Протоколот бр. 16

Европскиот суд за човекови права објави ново издание на Деловникот на Судот. Ова ново издание на Деловникот на Судот вклучува измени и дополнувања дадени на пленарната седница на Судот на…

Најдобриот интерес на детето е поважен од утврдувањето на татковството

Фролих против Германија (жалба бр. 16112/15, 26.07.2018 година) Жалителот, Арнулф Фролих, е германски државјанин кој е роден во 1966 година и живее во Кетел (Германија). Случајот се однесуваше на верувањето…

Петти светски ден за борба против трговија со луѓе и посебен фокус на трговија со деца

Оваа година меѓуагенциската координативна група за борба против трговија со луѓе (ICAT), која е партнер на Советот на Европа, донела одлука посебно да се всредоточи на трговија со деца, која…

Покана за рочиште преку јавно известување не е во согласност со конвенцијата

Во предметот Дриди против Германија (претставка број 35778/11, од 26.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучил дека дошло до кршење на: член 6, став 1 и став 3,точка…

Усвоен е Глобалниот договор на ОН за безбедна, уредна и законска миграција

За прв пат, државите членки на Обединетите нации се согласија со сеопфатниот текст на Глобалниот договор на ОН за безбедна, уредна и законска миграција, со цел подобро управување со меѓународните…

Берлинска декларација

Берлинската декларација е усвоена во германскиот Бундестаг. Безмалку 300 пратеници од 53 држави членки на ОБСЕ и четири партнери за соработка учествуваа на 27-то годишно собрание кое се одржа на…

Истрагата за убиството на новинарката Ана Политковскаја не успеа да открие кој ја нарачал нејзината смрт

Во предметот Мазепа и други против Русија (жалба бр.15086 / 07, 17.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права сметаше дека имало повреда на член 2 (право на живот) од Европската…

Членот 4 се применува и на трговија и експлоатација на жените заради проституција

Во предметот С.М против Хрватска (претставка број 60561/14 од 19.7.2018 година), Европскиот суд за човекови права заклучил дека дошло до повреда на член 4 (забрана на ропство и присилна работа)…

Нова пресуда во корист на истополовите бракови

Еден бугарски суд за прв пат во историјата на таа земја ги призна истополовите бракови. Судот пресуди во корист на две лезбејки кои сакаат да живеат таму како брачен пар….

Повеќе прекршувања на Европската конвенција заради осудителната пресуда на панк-групата Пуси Рајот (ориг. Pussy Riot)

Европскиот суд за човекови права најде повеќе прекршувања на Европската конвенција за човекови права во предметот Марија Алехина и други против Русија (жалба бр. 38004/12 17/07/2018). Предметот се однесуваше на…

СРБИЈА И ПРИСТАПИ НА ПРОГРАМАТА НА ЕУ ЗА ПРАВА, ЕДНАКВОСТ И ДРЖАВЈАНСТВО

Србија стана првата држава од западен Балкан која на 16 јули, 2018 година и се приклучи на програмата на Европска унија за права, еднаквост и државјанство. Министерот за труд, вработување,…

Насоки на CEPEJ за примена на посредување (медијација)

На својот 30-ти пленарен состанок, CEPEJ – Европската комисија за ефикасност на правосудството го комплетираше списокот на постојните инструменти на Советот на Европа во областа на посредувањето или медијацијата, а…

Тужба за надомест на штета

Во предметот Каменова против Бугарија (претставка бр. 62784/09, oд 12.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права утврдил дека не дошло до кршење на членот 6, став 1 (пристап до судот)…

Поднесен извештајотдо комитетот CEDAW за примената на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените во Република Србија

На 13.07.2018 година Праксис (Praxis) го поднесе до Комитетот за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените алтернативниот извештај за примената на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на…

Низок надомест на нематеријална штета на национално ниво заради неосновано лишување од слобода доведе до кршење на Европската конвенција за човекови права

Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека дошло до повреда на член 5 § 5 (право на обештетување заради неправедно лишување од слобода) од Европската конвенција за човекови права,…

Дискриминација врз основа на полот

Во предметот Хилjа Ебру Демирел против Турција (претставка бр. 30733/08 од 19.6.2018.), Европскиот суд за човекови права утврдил дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација), во врска…

Право на заборав и слобода на медиумите

Во предметот на М.L. и W.W. против Германија (жалба бр. 60798/10 и 65599/10, на 2018/06/28.), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на член 8 (право на…

Србија ќе биде тужена пред Европскиот суд за човекови права од страна на ромската заедница

Претставниците на ромската заедница во Србија изјавија дека планираат да ја тужат Србија пред Европскиот суд за човекови права откако Апелациониот суд ги ослободи припадниците на паравоените групи кои беа…

Специјализираните тела на Косово со седиште во Хаг повикани да ја истражат смртта на новинари во Косово

Европската федерација на новинари (ЕФН) усвои резолуција со којашто се бара од новиот суд во Хаг да ги истражи убиствата и исчезнувањата на албански и српски новинари, поврзани со судирот…

Претставен извештајот на ОБСЕ за недостатоците во правосудството во процесуирање на предмети на корупција во Босна и Херцеговина

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) на 21 јуни, 2018 година, во Бихаќ ја претстави првата проценка на прашањата кои негативно влијаат врз квалитетот и делотворноста на реакциите…

Извештај за човековите права за Србија

Советот за човекови права на ОН на својот 38-ти состанок во Женева го усвои извештајот на Работната група за Универзалниот периодичен преглед за Србија (УПП). Србија мина низ третиот циклус…

Масовното следење на комуникациите во Шведска ги задоволува стандардите на Конвенцијата

Во предметот Centrum för Rättvisa против Шведска (жалба бр. 35252/08, на 2018/06/19.), Европскиот суд за човекови права  едногласно заклучи дека немало повреда на член 8 (право на почитување на приватниот…

Правата на идните родители-посвоители не можат да бидат над правата на биолошките родители

Во предметот Антковиак против Полска (жалба бр. 27025/17) во врска со спорот за старателство помеѓу жалителите (апликантите)- потенцијални посвојувачи и биолошките родители, Европскиот суд за човекови права  со мнозинство гласови…

Соработка помеѓу Мрежата на виши судови (SCN) и Советот на Европа

Европскиот суд за човекови права во Стразбур на 8 јуни, 2018 година беше домаќин на вториот „Focal Points Forum“ на Мрежата на вишу судови (SCN). 63 претставници од 59 судови…

Судот на правдата на Европската унија пресуди дека сите земји-членки на ЕУ мора да ги признаат правата на хомосексуалните сопружници

Во предметот на Релу Адријан Коман и други против Генералниот инспекторат за имиграција и други (пресуда бр C-673/16, 2018/06/05.), Европскиот суд на правдата заклучи дека терминот “брачен другар” во Директивата…

Пресуда во предметот Љатифи против Поранешната Југословенска Република Македонија

Во предметот Љатифи против Поранешната Југословенска Република Македонија (жалба бр. 19017/16 од 2018/05/17 година) Европскиот суд за човекови права со шест гласови за и еден глас против утврди дека дошло…

Пресуда на Европскиот суд за човекови права против Русија

Во предметот Навални против Русија (жалба бр. 32963/16) Европскиот суд за човекови права констатира повреда на член 2 од Протоколот бр. 4 од Конвенцијата (слобода на движење). Во споменатиот предмет,…

Одржано рочиште на Големиот судски совет на Европскиот суд за човекови права во предметот Грузија против Русија (II)

Европскиот суд за човекови права одржа рочиште на 23 мај 2018 година во предметот Грузија против Русија (II) (број на жалба 38263/08). Предметот се однесува на вооружен конфликт меѓу Грузија…

Првата национална симулација за итни случаи за сузбивање на компјутерски криминал се одржа во Скопје

Првата национална симулација за итни случаи за сузбивање на кибернетички инциденти и безбедносни инциденти од областа на информатичко-компјутерските технологии на национално и меѓународно ниво се одржа на 8 мај 2018…

Осумнаесeтти општ извештај за корупција на Греко

ГРЕКО, Органот за борба против корупција на Советот на Европа, го објави Осумнаесеттиот општ извештај за активностите во 2017 година. Извештајот дава податоци за корупцијата во Европа и Соединетите Американски…

Протоколот 16 од Европската конвенција стапи на сила на 1 август 2018 година

Протоколот 16 од Европската конвенција, усвоен во 2013 година, стапи на сила на 1 август оваа година. За да може да стапи на сила, неопходна е ратификација од страна на…

Извештај на Европската комисија за превенција на мачење и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ) за физичко злоставување на притворени лица во Србија

Европската комисија за превенција на мачење и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ), на 21 јуни 2018 година објави извештај за својата ад хок посета на Србија, којашто се…