Вести

Националното собрание на Република Српска во Босна и Херцеговина предизвика загриженост кај водечкиот експерт на Обединетите нации за спречување на геноцид поради одлуката да го поништи своето усвојување на Извештајот...

Невладините организации изразија загриженост за решенијата содржани во Предлог-законот за бесплатна правна помош. Повеќе од 12 години се чекаше на донесување на Законот за бесплатна правна помош. За тоа време, правниците...

Комитетот за човекови права на ОН донесе одлука според која рускиот регионален закон кој ја забранува хомосексуалната пропаганда меѓу малолетниците претставува кршење на правно обврзувачката меѓународна Спогодба за човекови права. Русија...

Европскиот суд за човекови права објави ново издание на Деловникот на Судот. Ова ново издание на Деловникот на Судот вклучува измени и дополнувања дадени на пленарната седница на Судот на...

Во предметот Мазепа и други против Русија (жалба бр.15086 / 07, 17.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права сметаше дека имало повреда на член 2 (право на живот) од Европската...

Европскиот суд за човекови права најде повеќе прекршувања на Европската конвенција за човекови права во предметот Марија Алехина и други против Русија (жалба бр. 38004/12 17/07/2018). Предметот се однесуваше на...

Претставниците на ромската заедница во Србија изјавија дека планираат да ја тужат Србија пред Европскиот суд за човекови права откако Апелациониот суд ги ослободи припадниците на паравоените групи кои беа...

Во предметот С.М против Хрватска (претставка број 60561/14 од 19.7.2018 година), Европскиот суд за човекови права заклучил дека дошло до повреда на член 4 (забрана на ропство и присилна работа)...